Skip to content Skip to footer

Kam s deťmi? Stavte na pohybové hry

Neviete kam v Bratislave s deťmi? Poradíme vám miesto, kam môžete chodiť pravidelne a zabezpečiť deťom komplexné rozvojové aktivity zábavnou formu. Náš pohybový park TeamUp ponúka dokonale prepracovaný herný systém vo forme Hry v pevnosti, ktorý je inšpirovaný známou hrou v pevnosti Boyard.

Pohyb nie je len o fyzickej kondícii. Pre deti vo veku 6 až 14 rokov je pohyb kľúčovým prvkom pre rozvoj ich kognitívnych schopností, kreativity a sociálnych zručností. Pohybové hry, najmä tie zamerané na riešenie úloh a výziev, ponúkajú deťom jedinečnú príležitosť rozvíjať sa komplexne.

Pohybom k múdrejším hlavám

Pohybové hry, ktoré zahŕňajú riešenie problémov, strategické myslenie a tímovú spoluprácu, stimulujú mozgovú činnosť detí. Keď deti behajú, skáču, hádžu alebo chytajú, ich mozog vytvára nové spojenia medzi neurónmi. Tieto spojenia sú základom pre učenie, pamäť a riešenie problémov.

Tímové hry sú viac než len zábava. Ideálne, ak viete pospájať menšie skupiny detí do spoločnej hry. Takto získavajú deti dôležité životné zručnosti, ako je spolupráca, komunikácia, rešpektovanie pravidiel a riešenie konfliktov. Deti sa učia, ako prispieť k spoločnému cieľu, ako sa podeliť o úspech a ako sa vyrovnať s neúspechom.

Pohyb jednoznačne ovplyvňuje mentálny rozvoj detí. Prináša:

  • zlepšenie koncentrácie a pozornosti: pohybové hry vyžadujú sústredenie sa na cieľ a sledovanie pravidiel, čo pomáha deťom zlepšiť ich schopnosť sústrediť sa.
  • rozvoj kreativity a predstavivosti: mnohé pohybové hry podnecujú deti k vymýšľaniu nových stratégií a riešení, čo podporuje ich tvorivosť.
  • Zvýšenie sebavedomia a sebaúcty: úspech v pohybovej hre, či už individuálny alebo tímový, posilňuje sebavedomie detí a ich vieru vo vlastné schopnosti.
  • Lepšie zvládnutie stresu a emócií: pohyb pomáha deťom uvoľniť napätie a lepšie zvládať svoje emócie.
  • Podpora sociálnych zručností: tímové hry učia deti spolupracovať, komunikovať a rešpektovať sa navzájom.

Kam v Bratislave s deťmi? ideálne je navštíviť TeamUp

Motivačné prostredie je pohyb dôležité a TeamUp ponúka deťom tú najideálnejšiu motiváciu – hru. Ak práve nemáte možnosť navštíviť nás, radi vám poradíme, ako vytvoriť motivujúce prostredie trebárs aj u vás doma.

VYBERTE SI Z NAŠICH AKTIVÍT

Tipy pre rodičov:

  • Vytvorte priestor pre pohyb: zabezpečte deťom dostatok priestoru a času na pohybové aktivity, či už doma, na záhrade alebo v parku.
  • Podporujte rôznorodosť: ponúknite deťom rôzne druhy pohybových hier, aby si mohli nájsť tie, ktoré ich najviac bavia.
  • Hrajte sa s deťmi: zapojte sa do hier s deťmi, ukážte im, že pohyb je zábava a buďte im príkladom.
  • Nezabúdajte na bezpečnosť: dbajte na to, aby boli hry bezpečné a prispôsobené veku a schopnostiam detí.
  • Nechajte deti rozhodovať: dovoľte deťom vybrať si hry, ktoré chcú hrať, a nechajte ich, aby si sami stanovili pravidlá.

Pohybové hry sú pre deti oveľa viac než len zábava. Sú to investícia do ich budúcnosti. Podporou pohybových aktivít detí im pomáhate rozvíjať nielen ich telo, ale aj ich myseľ a sociálne zručnosti. 

zábavne centrum Kam s deťmi