Skip to content Skip to footer

Spojte firemné školenie s teambuildingom: Investícia s dvojitým výnosom

V dnešnom dynamickom prostredí sa firmy neustále snažia o zdokonaľovanie svojich zamestnancov a budovanie silných tímov. Kým firemné školenie slúži na rozvoj vedomostí a zručností jednotlivcov, teambuilding posilňuje vzájomné väzby a spoluprácu medzi nimi. Kombinácia týchto dvoch aktivít prináša synergický efekt, ktorý sa prejavuje v lepšej produktivite, motivácii a celkovej spokojnosti zamestnancov.

Nie vždy je takéto spojenie možné, nakoľko priestory firmy alebo špeciálne priestory určené na školenia a konferencie takéto možnosti neponúkajú. Ale priestory Team Up sú práve na takúto kombináciu ideálne.

Prečo spojiť firemné školenie s teambuildingom?

Spojenie firemného školenia s teambuildingom hneď viacero benefitov:

 • Zvýšená efektivita učenia: Praktické aktivity a interakcia s kolegami počas teambuildingu pomáhajú účastníkom lepšie si osvojiť vedomosti a zručnosti získané na firemnom školení. Stránka Teambuildingové aktivity dokážu simulovať reálne pracovné situácie, čím sa učenie stáva relevantnejším a zábavnejším.
 • Posilnenie tímového ducha: Spoločné riešenie úloh a prekonávanie výziev v rámci teambuildingu buduje dôveru, vzájomný rešpekt a pocit spolupatričnosti medzi kolegami. Teambuildingové aktivity dokážu odhaliť silné a slabé stránky jednotlivcov, čím sa zlepšuje ich vzájomné pochopenie a spolupráca.
 • Zlepšenie komunikácie: Teambuildingové aktivity podporujú otvorenú a efektívnu komunikáciu medzi zamestnancami, čím sa znižuje riziko nedorozumení a konfliktov. Spoločné aktivity nútia kolegov spolupracovať a komunikovať medzi sebou, čím sa zlepšujú ich komunikačné zručnosti.
 • Väčšia motivácia a spokojnosť: Spojenie firemného školenia s teambuildingom prináša zamestnancom zábavu a zmenu prostredia, čím sa zvyšuje ich motivácia a celková spokojnosť s prácou. Dokážu odbúrať stres a napätie, čím sa zlepšuje psychická pohoda zamestnancov.
 • Lepšia návratnosť investície: Spojením týchto dvoch aktivít do jedného programu sa znižujú náklady a zefektívňuje sa ich organizácia.

Čo vám TeamUp ponúka?

 • Komplexné služby: Postaráme sa o všetko od konferenčných priestorov a technického vybavenia až po catering, zábavný program a teambuildingové aktivity.
 • Široký výber teambuildingových aktivít: Ponúkame pestrú škálu aktivít, ako Tímovú hru v pevnosť (alá Boyard), biliard či virtuálnu realitu.
 • Konferenčné priestory rôznych veľkostí: Naše konferenčné priestory sa dokážu prispôsobiť vašim požiadavkám na počet účastníkov a typ konferencie.
 • Moderné technické vybavenie: Zabezpečíme vám kvalitné audiovizuálne vybavenie, Wi-Fi pripojenie a všetko ostatné, čo potrebujete pre úspešnú konferenciu.
 • Catering a ďalšie služby na mieru: Pripravíme vám chutný catering podľa vašich požiadaviek a postaráme sa aj o ďalšie služby.
 • Terasa pre fajčiarov i nefajčiarov: Naša terasa s kapacitou až 400 osôb ponúka príjemné posedenie pre fajčiarov i nefajčiarov.

Príklady využitia konferenčných priestorov v TeamUp:

 • Konferencie
 • Semináre
 • Workshopy
 • Školenia
 • Prezentácie
 • Firemné večierky

Kontaktujte nás a my vám s radosťou pripravíme konferenciu s teambuildingom na mieru vašim potrebám.

Ľahko dostupná lokalita a Moderné multifunkčné priestory

TeamUp sa nachádza v ľahko dostupnej lokalite Bratislavy, v budove Styla, blízko Zlatých pieskov. Je jednoducho dosiahnuteľné po diaľničnom obchvate alebo mestskou dopravou. Na mieste je bezplatné parkovisko s dostatočným miestom aj pre veľké udalosti, a to bez obmedzení.

V TeamUp máš možnosť využiť rôzne konferenčné priestory, prispôsobené rôznym veľkostiam skupín a ich potrebám. Všetky priestory sú vybavené modernou technikou a majú prístup na internet. Okrem toho sa môžeš tešiť aj na priestrannú terasu.