07.06.2018

Teambuilding - Medusa group

teambulding+medusa.jpg

Teambulding - Medusa group

Ďakujeme za pozitívnu spatnú vazbu, od teamu Medusa Group, ktorý ukázala že tímová spolupráca im nieje cudzia.