28.6.2019

Problémové správanie detí: Ako von zo začarovaného kruhu?

508x243 Ako sa prejavuje „problémové správanie detí“?  Môžeme pod ním chápať prejavy správania u detí, ktoré sťažujú dieťaťu plniť určité úlohy prislúchajúce jeho veku ako i požiadavky okolia a limitujú fungovanie detí vo vzťahoch a bežných situáciách. Spravidla potom správanie týchto detí pôsobí nápadne, rušivo, konfliktne, alebo pasívne až ľahostajne.

 

Problémy v správaní môžu byť reakciou na momentálnu situáciu (skrat, neskúsenosť), ale môžu mať aj veľmi hlboké korene. Môžu sa spontánne upraviť, ale aj prejsť do porúch správania alebo iných psychických ochorení.

 

Prečo sa čoraz viac detí správa problémovo

 

Čo však spôsobuje, že má dieťa tzv. problémové správanie?  Rodinné prostredie, škola, kamaráti, okolie? Áno, to všetko ovplyvňuje správanie detí.  A je tu aj čosi navyše. Štatistiky ukazujú, že online priestor nahradil ihriská a detské hry v spoločnosti kamarátov alebo rodičov a súrodencov. Svoje v tomto procese zohrávajú aj samotní rodičia, ktorí deti až príliš často pripravujú o prirodzený vývoj, ako sme pred časom upozornili aj v predošlom článku na našom blogu.

 

Interakcia detí medzi sebou je tak nízka, že deti síce sedia vedľa seba, avšak nerozprávajú sa, pretože pozerajú do mobilov. Deti vo veku 11 rokov priznávajú, že ak majú vybitý telefón alebo nemajú prístup na internet, tak sa cítia nesvoji, nervózne a vylúčene.  Chýba im priamy, živý, kontakt s rovesníkmi, ktorý vzniká pri hraní sa, pri spoločných činnostiach a zábave.  Chýbajú im športové aktivity, zmysluplne trávený čas vonku.

 

   

Nie za všetkým je mobil

 

Viete, čo robí vaše dieťa práve teraz?  Tlak moderných technológií je veľký. Mobil a internet sa stali súčasťou života, školy a výchovy.  Vstúpili do našich životov, našich vzťahov, nahrádzajú chýbajúce interakcie s inými, či dokonca nahrádzajú výchovu. Vedia byť síce veľkou pomocou a efektívnym nástrojom výučby, avšak vedia byť zlým pánom ak neudržíme  zdravú mieru ich používania.

 

Ako z toho von?  V súčasnosti je už mnoho pozitívnych skúseností s preventívnymi, podpornými programami, cvičeniami a formami terapií pre rizikové skupiny detí, ktoré môžu inšpirovať. Najjednoduchšou cestou, ako začať meniť správanie detí, je upraviť režim priamo v rodine. Tráviť s deťmi čas a plne sa im venovať je tou najlepšou cestou, ako predchádzať problémom.

 

   

Niekedy stačí aj málo 

 

Kroky ku zmene môžu byť veľmi jednoduché, možno stačí len zaviesť jemné pravidlá obmedzujúce čas používania mobilu doma, vyčlenenie času v rodinnom rozvrhu, kedy sa celá rodina vzájomne rozpráva, čítanie rozprávok pred spaním či hranie rôznych hier pre celú rodinu.

 

Skvelým tipom je napríklad hra Team Up, pri ktorej sú deti plnohodnotnými členmi rodinného alebo kamarátskeho tímu a učia sa vzájomnej spolupráci. Pretože pri hre nie je možné používať mobilné telefóny, sú všetci účastníci hry Team Up programu vedome účastní a musia spolu komunikovať. Vzájomná spolupráca je kľúčom k úspechu. A je to skvelá cesta ako naučiť deti to, že život sa odohráva najmä mimo displeja mobilného telefónu.

 

Skvelým príkladom hier, pri ktorých sa zabaví celá rodina, je napríklad obľúbená rovnováha na páke, kde musíte členov rodiny usporiadať tak, aby sa udržali na naklonenej lavičke po určený čas. Deti preukazujú často mimoriadnu šikovnosť a vynaliezavosť aj v hrách, na ktoré dospeláckom často nestačí dych - napríklad hľadanie symbolov na stenách našich chodieb, ktoré vedú k rozlúšteniu jedného z rébusov.

 

 

Na hre Team Up ocení každá rodina aj to, že nemusíte absolvovať všetky miestnosti. Jednoducho vo vami zvolenom čase absolvujete toľko úloh, koľko vy a vaše deti zvládnete. Hra je preto vhodná pre deti už od cca 6-8 rokov.

 

Je dôležité zapájať dieťa s „problémový správaním“ aj do bežných aktivít rodiny, byť trpezlivý a nápomocný ak rieši svoje problémy a dať mu priestor na realizáciu vlastných nápadov.  Jednoducho prestať nevnímať dieťa ako problémové a začať ho vnímať ako dieťa, ktoré potrebuje pozornosť, vedenie a pochopenie.

REZERVUJ SI HRU SO SVOJOU RODINOU A VYUŽI NAŠU RODINNÚ ZĽAVU PLATNÚ CEZ VÍKENDY A SVIATKY
*Akcia rodinný vikend platí len cez víkend alebo sviatok pre tími s minimálne jedným dospelým hráčom, maximálne dvoma dospelými hráčmi.