17.3.2022

Na školské výlety v Team Up budú žiaci dlho spomínať

Školské výlety deti vždy potešia. Radosť majú už len z toho, že sa nebudú učiť. Kroky žiakov však nemusia zákonite smerovať do múzea, galéria, knižnice či na výchovný koncert. Vďaka Team Up im môžete pripraviť skvelú zábavu, na ktorú sa budú pýtať týždeň dopredu a ešte dlhšie na ňu budú spomínať.


Výhody pre školské výlety

Pre školské výlety sú pripravené zvýhodnené balíčky v časoch od 10.00 do 14.00 hod. Za dvojhodinový vstup zaplatí jeden žiak 12 €, v prípade trojhodinovej zábavy to bude 16 €, čo je výrazná úspora oproti štandardnému cenníku. Pri účasti dvadsiatich detí majú dvaja učitelia vstup zadarmo. 

TeamUp vyhlasuje súťaž pre základne školy.

Príď so svojou triedou na školsky výlet do TeamUp, zostav víťazný tím a vyhraj pre svoju triedu ďalšiu ďalší školsky výlet v TeamUp zadarmo.

O čo sa hrá: tím, ktorý získa najvyšší počet bodov (celkové skóre), vyhrá pre svoju triedu ďalší školsky výlet zdarma. Výlet si trieda bude môcť zorganizovať do konca roka 2022. Zároveň si víťazná trieda môže vybrať, či pôjde pokoriť našu pevnosť alebo sa zabaví pri súboji vo virtuálnej realite.
Súťažné disciplíny: tím má možnosť súťažiť v dvoch disciplínach:
1. hra v pevnosti,
2. súboj vo virtuálnej realite.

Vyhodnotenie 30.06.2022. Každý týždeň bude na nasej webovej stránke, na Facebooku a na Instagrame zverejnený aktuálny víťazný tím. 
________________________________ Rezervácia termínu: +421 948 358 910, e-mail: info@teamup.sk _____________________________

Podporte tímovú spoluprácu

Do priestorov Team Up príďte aspoň 20 minút pred začiatkom rezervácie, pretože pred začiatkom hry je vhodné sa prezliecť a vypočuť si znenie pravidiel. Na prezlečenie budete mať k dispozícii šatne a osobné veci si odložíte do uzamykateľných skriniek. Následne svojich spolužiakov počkáte v spoločenských priestoroch a potom sa vrhnete do hry. 
Školské výlety do Team Up poslúžia aj na zocelenie kolektívu, keďže žiadne dieťa nebude súťažiť samostatne. Žiaci musia vytvoriť tímy, pričom v každom družstve bude maximálne päť osôb. Po rozdelení dostanú deti náramky s čipom, inštruktor ich odvedie do hernej zóny, vysvetlí im pravidlá a začne sa hra. 


Kto bude najlepší?

V hernej zóne absolvujú tímy dovedna až 24 úloh, ktoré môžu plniť v ľubovoľnom poradí. V každej miestnosti čaká na deti iná úloha určená iba pre jedno družstvo. Úlohy tímom nezaberú viac ako dve až štyri minúty. Všetky majú určený časový limit na splnenie a treba rátať s tým, že ich nemusí vyriešiť hneď na prvý pokus. 
Ak chcete deťom dodať motiváciu navyše, môžete pripraviť odmeny pre najlepších. Počas hry sú priebežne zaznamenávané výsledky všetkých tímov, a tak si žiaci vedia porovnať svoje výkony s ostatnými účastníkmi výletu. V rámci zdravej súťaživosti bude chcieť každý zvíťaziť. 
Deti však nie sú v hernej zóne zavreté až do dokončenia všetkých úloh. Môžu ju kedykoľvek opustiť, aby si odskočili na toaletu alebo do skrinky. Po definitívnom ukončení hry nasleduje návrat do spoločenskej zóny. V nej sa občerstvia a podelia o zážitky. Aj takto môžu vyzerať školské výlety.

Ako to funguje