1.6.2019

AKO RODIČIA (NE)VEDOME OBERAJÚ DETI O PRIRODZENÝ VÝVOJ

Mnoho odborníkov z rád pedagogických pracovníkov, i vychovávateľov sa zhoduje v jednom – dnešná doba rodinnému životu neprospieva. Neustále zvyšujúce sa nároky na rodičov, rastúce pracovné tempo a z toho prameniace problémy s vyčerpaním, ba často až vyhorením, majú často za následok poškodenie prirodzeného rytmu rodinného života a zanechávajú žiaľ stopy aj na detských dušiach.

Výsledkom dnešnej doby sú rodičia, ktorí niekedy nevedome, a niekedy celkom zámerne, odkladajú deti do rôznych krúžkov, snažia sa vyplniť ich čas aktivitami, pri ktorých však sami nie sú prítomní. Odborníci však zdôrazňujú, že práve čas vedome trávený s deťmi je pre ich zdravý duševný, ale aj fyzický vývoj mimoriadne dôležité.

S deťmi trávime stále menej času

„Rodičia sú pre deti jedinou istotou,“ upozorňuje Zuzana Franková, učiteľka v materskej škôlke Hviezdička. „Často u detí vnímame, že im čas strávený s rodičmi naozaj chýba. Že v nich dokonca drieme podvedomý strach, či dnes mama po nich po škôlke príde. A to aj napriek tomu, že sú v známom prostredí a majú naučený určitý rytmus. Rodičia si to často ani neuvedomujú, no deti väčšinu svojho času trávia mimo domu a v spoločnosti cudzích ľudí. Rodičovský vzor sa pomaly vytráca,“ dodáva na margo dnešnej výchovy.

Pritom rozumné rozvrhnutie času a vedomé trávenie spoločných chvíľ rodičov s deťmi, spoločné aktivity a stanovenie limitov a hraníc je cestou, ako vyriešiť mnohé problémové momenty v správaní detí. Dieťa, ktoré má jasne usporiadaný rytmus dňa a stanovené hranice je pokojnejšie, a presne vie, ako sa správať.  Navyše viaceré prieskumy potvrdzujú, že táto rodinná harmónia má priamy vplyv aj na telesný vývoj a zdravie.

Dobrá výchova začína u silného rodiča

„Rodičia by sa mali naučiť nepodľahnúť tlaku dať dieťaťu všetko, o čo si povie. Slobodná výchova znamená slobodu v rámci určených hraníc – slobodu v limitoch,“ vysvetľuje Zuzana Franková. „Sme často svedkami toho, že sa rodičia snažia s deťmi baviť ako s dospelými. Príliš vysvetľovať a zaťažovať deti množstvom informácií. Deti majú ohromnú pamäť a nasávajú informácie ako špongia. Rodičia si potom mýlia ich prirodzené pamäťové schopnosti s výnimočnou inteligenciou. Avšak najmä v mladšom veku je dôležité sa sústrediť viac na jemnú motoriku, než na memorovanie množstva informácií. Z preťaženia detskej mysle vyplývajú často problémy s hyperaktivitou a poruchami spánku už v detskom veku,“ dodáva.

Podľa odborníkov je preto dôležité vhodne zvoliť aktivity pre deti a aj rytmus ich striedania. Zároveň je žiadúce byť vedomou súčasťou detského programu. Venovať deťom vo vymedzenom čase plnú pozornosť a prežívať aktivity s nimi.

Riešenia, ktoré zabavia deti i rodičov

Príkladom takejto rodinnej aktivity je aj „slovenský Boyard“. Hra Team up je vhodná pre deti už od 8 rokov – no vždy v sprievode rodičov. Deti sa pri tejto hre naučia spolupracovať, upevnia rodinné väzby a súčasne sa naučia, že aj rodičia niekedy potrebujú pomôcť. To sú základy pre silné a zdravé rodinné väzby aj v budúcnosti.

V jednotlivých miestnostiach a úlohách s deťmi precvičíte ich obratnosť, motorické schopnosti, spoluprácu, aj logické myslenia. Medzi najobľúbenejšie miestnosti pre deti aj dospelých patria tie s červenou podlahou, kde platí pravidlo „zem je láva“. Práve sa sa dokonale preveria schopnosti spolupráce a obratnosť jednotlivých členov vášho rodinného tímu.

 

Deti veľmi obľubujú aj logické hádanky a hľadanie symbolov, ktoré sú potrebné pre vylúštenie „furrasovských“ rébusov. Rýchlosť detí a ich bystré očká sú plusom, ktoré v tomto prípade ocenia dospelácky členovia tímu. Hrať sa s deťmi v Team Upe má význam. Vďaka 20 rôznym herným miestnostiam sa rozhodne nebudete nudiť. Team up je zábava pre všetkých a spôsob, ako si vybudovať spomienky na nezabudnuteľné spoločné chvíle.

Chcete vyskúšať, ako si s našou hrou poradí práve vaša rodina? Rezervujte si hru ešte dnes. Počas víkendov a voľných dní máme pre rodinné tímy špeciálnu akciu na hru už od 39 €!